Original Article

Multiple Trauma Patients and Trauma Scoring Systems in Emergency-İntensive Care Unit
 • Ali Dur
 • Başar Cander
 • Sedat Koçak
 • Sadık Girişgin
 • Mehmet Gül
 • Feridun Koyuncu
Eurasian J Emerg Med 2009; 8: 24-27 DOI: 10.4170/JAEM.2009.42204
The Incidence of Thrombocytopenia and Its Association with Mortality in Patients with Sepsis Followed in Intensive Care Unit
 • Yeşim Şerife Bayraktar
 • Aslı Açıkgöz
 • Hatice Eyiol
 • Hasan Hüseyin Bayram
 • İskender Kara
 • Ateş Duman
 • Jale Çelik
Eurasian J Emerg Med 2023; 22: 24-27 DOI: 10.4274/eajem.galenos.2022.21549