Original Article

DENEYSEL KOMBİNE KAFA TRAVMASI VE HEMORAJİK ŞOK MODELİNDE SIVI RESUSİTASYONU VE ANTİOKSİDAN TEDAVİNİN BEYİN DOKU LAKTİK ASİDOZU VE LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Ramazan KÖYLÜ
 • Ahmet AK
 • Öznur KÖYLÜ
 • Başar CANDER
 • Adil GÖKALP
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 9-14
Diagnostic Value of Bedside Brain Natriuretic Peptide Measurement in Patients with Head Trauma
 • Yunsur Çevik
 • Polat Durukan
 • Fatih Serhat Erol
 • Mustafa Yıldız
 • Necip İlhan
 • Selami Serhatlıoğlu
Eurasian J Emerg Med 2010; 9: 21-25 DOI: 10.4170/JAEM.2009.93823
Abusive Head Trauma in Turkey and Impact of Multidisciplinary Team Establishment Efforts on Case Finding and Management: Preliminary Findings
 • Serpil Yaylacı
 • Yıldız Dallar
 • Yavuz Sayar
 • Medine Ayşin Taşar
 • Ülkü Tıraş
 • Deniz Tekin
 • Ağahan Ünlü
 • Betül Ulukol
 • Fatma Yücel Beyaztaş
 • Celal Bütün
 • Ünal Özüm
 • Bora Büken
 • Ferhan Kandemir
 • Ahmet Gökoğlu
 • Meda Kondolot
 • Ahmet Menkü
 • Türkan Patıroğlu
 • Aydın Tunç
 • Fatih Yağmur
 • Ali Yıkılmaz
 • Taner Akar
 • Ufuk Beyazova
 • Bülent Değirmenci
 • Elvan İşeri
 • Figen Şahin
 • Aysun Baransel Isır
 • Ayşe Gül Bilen
 • Resmiye Oral
 • Nurperi Gazioğlu
 • Yasemin Balcı
 • Mesut Eryürük
 • Feyza Karagöz
Eurasian J Emerg Med 2016; 15: 24-29 DOI: 10.5152/eajem.2016.52386
Is Cranial Computerized Tomography Really Necessary for Infants With Minor Head Trauma?
 • Özlem Köksal
 • Gülden Özeren
 • Hüseyin Yenice
 • Ergün Çildir
Eurasian J Emerg Med 2011; 10: 56-59 DOI: 10.5152/jaem.2011.012
Evaluation of the Relationship Between Fracture and Bleeding in Head Trauma Patients with Brain Hemorrhage or Fracture
 • Ufuk Taş
 • Murat Ayan
 • Tuğba Karaman
 • Nurşah Başol
 • Hüseyin Ortak
 • Mehmet Esen
 • Gülşah Başol
Eurasian J Emerg Med 2013; 12: 85-88 DOI: 10.5152/jaem.2012.036
Demographic Analysis of Pediatric Patients Admitted to Emergency Departments with Head Trauma
 • İlkay Çıtak Tuna
 • Ayça Açıkalın Akpınar
 • Nalan Kozacı
Eurasian J Emerg Med 2012; 11: 151-156 DOI: 10.5152/jaem.2012.020
Forensic Head Trauma in Elderly Patients Accompanying Comorbidities
 • Mürteza Çakır
 • Özlem Bilir
 • Gökhan Ersunan
Eurasian J Emerg Med 2023; 22: 166-171 DOI: 10.4274/eajem.galenos.2023.04810

Case Report

A Rare Cause of Penetrating Head Trauma; Shovel Handle in Brain
 • Ali Kemal Erenler
 • Latif Duran
 • Soner Dağlı
 • Murat Erdem
 • Aytekin Akyıldız
Eurasian J Emerg Med 2014; 13: 33-35 DOI: 10.5152/jaem.2012.010
An Unusual Penetrating Head Trauma
 • Mürteza ÇAKIR
 • Zeynep ÇAKIR
 • Mücahit EMET
 • Sahin ASLAN
 • Mustafa UZKESER
 • Çetin Refik KAYAOĞLU
Eurasian J Emerg Med 2009; 8: 43-45 DOI: 10.4170/jaem.2009.35220

Original Article

Severe Craniocerebral Traumas From Television-Tip-Over in Children
 • Murteza Cakir
 • Cagatay Calikoglu
 • Oktay Ozpolat
Eurasian J Emerg Med 2018; 17: 129-132 DOI: 10.5152/eajem.2018.18480

Other

KAFA TRAVMALARINDA LÖKOSİTOZUN PROGNOSTİK DEĞERİ
 • Başar Cander
 • Erdal Kalkan
 • Binnur Çalışkan
 • Sadık Girişgin
 • Ramazan Köylü
 • Aytekin Kaymakçı
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 4-6
ACİL SERVİSTE PEDIATRİK KAFA TRAVMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ
 • Murat Özsaraç
 • Cüneyt Ayrık
 • Özgür Karcıoğlu
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 19-25
Travmatik Transtentoryal Herniasyonda İyileşmeyi Etkileyen Faktörler
 • Hakan Karabağlı
 • Tayfun Hakan
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 37-42