Original Article

Diagnostic Value of Bedside Brain Natriuretic Peptide Measurement in Patients with Head Trauma
 • Yunsur Çevik
 • Polat Durukan
 • Fatih Serhat Erol
 • Mustafa Yıldız
 • Necip İlhan
 • Selami Serhatlıoğlu
Eurasian J Emerg Med 2010; 9: 21-25 DOI: 10.4170/JAEM.2009.93823
Measurement of Optic Nerve Sheath Diameter to Detect Increased Intracranial Pressure in Hypertensive Patients
 • Cesareddin Dikmetaş
 • Mehmet Ergin
 • Çiğdem Savaş Duman
 • Mustafa Gülpembe
 • Tarık Acar
 • Kenan Yavuz
 • Başar Cander
 • Sadık Girişgin
 • Sedat Koçak
Eurasian J Emerg Med 2020; 19: 40-45 DOI: 10.4274/eajem.galenos.2019.71463
Is Cranial Computerized Tomography Really Necessary for Infants With Minor Head Trauma?
 • Özlem Köksal
 • Gülden Özeren
 • Hüseyin Yenice
 • Ergün Çildir
Eurasian J Emerg Med 2011; 10: 56-59 DOI: 10.5152/jaem.2011.012
The Effectiveness of Routine Cranial Computerized Tomography in the Evaluation of Facial Bone Fractures
 • Murat Daş
 • Mustafa Resorlu
 • Ozan Karatağ
 • Fatma Uysal
 • Muhsin Özgün Öztürk
Eurasian J Emerg Med 2021; 20: 86-90 DOI: 10.4274/eajem.galenos.2020.46547

Case Report

Occult Gunshot Injury in a Game Park: A Case Report
 • Oktay Gürcan
 • Ömer Faruk Türkoğlu
 • Etem Beşkonaklı
Eurasian J Emerg Med 2010; 9: 106-108 DOI: 10.4170/jaem.2009.42713
Spontaneous Intracranial Hypotension: Case Report
 • Behçet Al
 • Murat Çavdar
 • Suat Zengin
 • Cuma Yıldırım
 • Munife Neyal
Eurasian J Emerg Med 2010; 9: 109-111 DOI: 10.4170/jaem.2009.25238

Letter to the Editor

Coexistence of Cephal Haematoma and Cranial Fracture in Infants
 • Yusuf Emrah Eyi
 • Yakup Aksoy
Eurasian J Emerg Med 2013; 12: 178-178 DOI: 10.5152/jaem.2013.048