Volume 2, Issue 2

June 2003
(12) Other

Cover

Cover Page


Other

AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN ERKEN TANISINDA TROPONİN-T'NİN TANISAL DEĞERİ
 • Erol Armağan
 • Gülay Turanoğlu
 • Halil İbrahim Çıkrıklar
 • Vedat Özcan
 • Veli Güler
 • Özgür Ocak
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 6-9
2000 REHBERLERİNE GÖRE KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON VE ACİL KARDİYOVASKÜLER BAKIM
 • Doğaç Niyazi Özüçelik
 • Figen Coşkun
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 10-12
ACİL SERVİSTE AKCİĞER GRAFİSİNİN UYGUN KULLANIMI
 • A. Demircan
 • A. Keleş
 • M. S. Güryay
 • İ. Parlak
 • F. Bengi
 • S. Karaduman
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 13-18
ACİL SERVİSTE PEDIATRİK KAFA TRAVMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ
 • Murat Özsaraç
 • Cüneyt Ayrık
 • Özgür Karcıoğlu
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 19-25
KÜME BAŞ AĞRISINDA TANI VE AKUT ATAK TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Dursun Aygün
 • Levent Altıntop
 • Zahide Doğanay
 • Hakan Güven
 • Fünuzar Yıldırım
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 26-27
ACİL SERVİSLERİN ÖNEMLİ SOSYO- KÜLTÜREL BİR PROBLEMİ: KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI
 • Cahfer Güloğlu
 • Mustafa Aldemir
 • Yusuf Yağmur
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 28-32
Yetmiş Ensefalopati Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Dursun Aygün
 • Levent Altıntop
 • Zahide Doğanay
 • Hakan Güven
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 33-35
AKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ
 • Durgül Özdemir
 • Uluç Yiş
 • Şule Kalkan
 • Murat Duman
 • Nurettin Ünal
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 36-38
GÜTF ACİL SERVİSE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ GERİYE DÖNÜK ANALİZİ
 • Ayfer Keleş
 • Ahmet Demircan
 • Gülbin Aygencel
 • Ahmet Karamercan
 • Sacit Turanlı
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 39-42
YILAN SOKMASI
 • Abdülkadir Gündüz
 • Altuğ Hasanbaşoğlu
 • Murat Topbaş
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 43-47
ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN İŞ STRES FAKTÖRLERİ
 • Mustafa Serinken
 • Önder Tomruk
 • Bülent Erdur
 • Suna Soysal
 • Arif Hikmet Çımrın
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 48-51
AMBULANS İLE ACİL SERVİSE GETİRİLEN HASTALARA UYGULANAN HASTANE ÖNCESİ ACİL BAKIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Suna Soysal
 • Özgür Karcıoğlu
 • Hakan Topaçoğlu
 • Sinan Yenal
 • Harun Koparan
 • Orhan Yaman
Eurasian J Emerg Med 2003; 2: 52-55