Volume 3, Issue 3

September 2004
(10) Other

Cover

Cover Page


Other

Acil serviste supraventriküler taşikardilere yaklaşım: Tanısal özellikler
 • Özgür Karcıoğlu
 • Neşe Çolak
 • Deniz Oray
 • Hakan Topaçoğlu
 • Doğaç Niyazi Özüçelik
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 6-10
2000 Rehberlerine göre kardiyopulmoner resusitasyon ve acil kardiyovasküler bakım (3. bölüm)
 • Doğaç Niyazi Özüçelik
 • Figen Coşkun
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 11-12
Acil servise jeneralize epileptik nöbetle başvuran hipokalsemi olgusu
 • Kubilay Ükinç
 • Altuğ Hasanbaşoğlu
 • Abdülkadir Gündüz
 • Süleyman Türedi
 • Mustafa Yandı
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 13-16
Akut izoniazid zehirlenmesi ve tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu
 • Süleyman Türedi
 • Abdülkadir Gündüz
 • Altuğ Hasanbaşoğlu
 • Hüseyin Narcı
 • Mustafa Yandı
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 17-18
Penetran karın travmalarında konservatif yaklaşım
 • Cahfer Güloğlu
 • Mustafa Aldemir
 • Yusuf Yağmur
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 19-22
Hemorajik şokta tanı,fizyopatoloji ve genel yaklaşım
 • Murat Özsaraç
 • Özgür Karcıoğlu
 • Hakan Topaçoğlu
 • Cüneyt Ayrık
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 23-29
Anafîlaksi ve akut allerjik reaksiyonlar
 • Cüneyt Ayrık
 • Murat Özsaraç
 • Özgür Karcıoğlu
 • Aslıhan Yürüktümen
 • Bülent Erbil
 • Bülent Erdur
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 30-34
Biyolojik savaş ajanları
 • Doğaç Niyazi Özüçelik
 • Özgür Karcıoğlu
 • Hakan Topaçoğlu
 • Mahir Kunt
 • Nazmiye Koyuncu
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 35-39
Hipoglisemi ve acil serviste yönetimi
 • Özgür Karcıoğlu
 • Pınar Ünverir
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 40-46
Acil servislerde hasta memnuniyeti: Ne? Ne kadar? Nasıl?
 • Hakan Topaçoğlu
 • Özgür Karcıoğlu
 • Murat Özsaraç
 • Arif Hikmet Çımrın
Eurasian J Emerg Med 2004; 3: 47-53