Volume 4, Issue 1

March 2005
(11) Other

Cover

Cover Page


Other

KAFA TRAVMALARINDA LÖKOSİTOZUN PROGNOSTİK DEĞERİ
 • Başar Cander
 • Erdal Kalkan
 • Binnur Çalışkan
 • Sadık Girişgin
 • Ramazan Köylü
 • Aytekin Kaymakçı
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 4-6
BNP NEDİR? ACİL SERVİSTE BEYİN NATRİÜRETİK FAKTÖR (BNP) KULLANIMI
 • Evvah Karakılıç
 • Mehmet Ali Karaca
 • Şebnem Bozkurt
 • Figen Coşkun
 • Bülent Sivri
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 7-10
PARADOKSAL KORD VOKAL ADDUKSİYONU: AKUT DİSPNENİN AZ BİLİNEN BİR NEDENİ
 • Müzeyyen Doğan
 • Arzu Denizbaşı
 • Murat Sarı
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 11-14
PENETRAN KARIN TRAVMALARINDA KONSERVATİF YAKLAŞIM
 • Cahfer Güloğlu
 • Mustafa Aldemir
 • Yusuf Yağmur
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 15-18
ARTMIŞ KARIN İÇİ BASINCI VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMUNUN SİSTEMİK ETKİLERİ
 • Sedat Kocak
 • Ertuğrul Kafalı
 • Mustafa Şahin
 • Emrah Karagözoğlu
 • Adil Gökalp
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 19-23
POSTSTERNOTOMİ VE ÖZEFAGUS PERFORASYONLARINA BAĞLI MEDİASTİNİTLER
 • Şebnem Yosunkaya
 • Güven Sunam
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 24-27
KİMYASAL SAVAŞ AJANLARI
 • Doğaç Niyazi Özüçelik
 • Özgür Karcıoğlu
 • Hakan Topaçoğlu
 • Nazmiye Koyuncu
 • Figen Coşkun
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 28-32
NÜKLEER SAVAŞ AJANLARI
 • Mahir Kunt
 • Doğaç Niyazi Özüçelik
 • Şebnem Bozkurt
 • Evvah Karakılıç
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 33-36
AFETLERDE AKUT SOLUNUM SIKINTILI HASTALARA YAKLAŞIM
 • Levent Altıntop
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 37-39
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ: İDEAL NE KADAR UZAKTA?
 • Suna Soysal
 • Özgür Karcıoğlu
 • Tanzer Korkmaz
 • Hakan Topaçoğlu
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 40-46
VARDİYELİ POLİKLİNİK SİSTEMİN ACİL SERVİS HİZMETLERİNE ETKİSİ
 • Başar Cander
 • Erdal Kalkan
 • Sadık Girişgin
 • Mustafa Güneş
Eurasian J Emerg Med 2005; 4: 47-49