Volume 5, Issue 3

September 2006
(12) Other

Cover

Cover Page


Other

ULUSAL ACİL TIP SİSTEMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
 • Mehmet Eryılmaz
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 5-7
Amerikan Kalp Birliği Temel Yaşam Desteği Kılavuzunda 2005 Yılı Değişikliklerine Bakış
 • Cerm Ertan
 • Oktay Hakbilir
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 9-12
İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON, KARDİYAK BELİRTEÇLERİN SERUM DÜZEYİ İLE ETKİLEŞİR Mİ?
 • Nurullah Günay
 • Nahide Günay
 • Cuma Yıldırım
 • İsmail Toğun
 • Murat Çavdar
 • Murat Zenginol
 • Mehmet Tarakçıoğlu
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 13-15
ACİL SERVİSE BAŞVURAN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALAR İÇİN, BAZI ZAMAN DEĞERLERİNİN PROSPEKTİF OLARAK SAPTANMASI
 • Nurullah Günay
 • Cuma Yıldırım
 • Suat Sezgin
 • Beril Köse
 • Murat Çavdar
 • Hilal Hocagil
 • Murat Gülşen
 • Cemil Savaş
 • Mehmet Koruk
 • Abdurrahman Kadayıfçı
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 17-20
PULMONER EMBOLİDE TANI YÖNTEMLERİ
 • Cüneyt Ayrık
 • Hasan Çece
 • Seyran Bozkurt
 • Başak Bayram
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 21-28
Travma Dışı Ani Başlangıçlı Karın Ağrısı Şikayeti İle Acil Servise Başvuran Hastalara Acil Hekimince Yapılan Abdominal Ultrasonografik Değerlendirmenin Hekimin Erken Klinik Kararı Üzerine Etkisi
 • Feriyde Tür Çalışkan
 • Oktay Hakbilir
 • Can Akyol
 • Hayri Bozan
 • Levent Dönmez
 • Cem Ertan
 • Angelika A. Janitzky
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 29-33
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN KİMYASAL GÖZ YANIĞI: OLGU SUNUMU
 • Gürkan Alagöz
 • Cuma Yıldırım
 • Polat Durukan
 • İbrahim İkizceli
 • Hüseyin Besen
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 35-36
Travmatik Transtentoryal Herniasyonda İyileşmeyi Etkileyen Faktörler
 • Hakan Karabağlı
 • Tayfun Hakan
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 37-42
BİLATERAL SERVİKAL SPONDİLOLİZİS OLGUSU
 • Erhan Akpınar
 • Volkan Eken
 • B. Münci Onan
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 43-44
ACİL SERVİSE ANÜRİ İLE BAŞVURAN BAKIR ZEHİRLENMESİ OLGU SUNUMU
 • Nurullah Günay
 • Cuma Yıldırım
 • Nahide Günay
 • Bülent Akgül
 • Selim Bozkurt
 • Ataman Köse
 • Murat Çavdar
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 45-46
CEP TELEFONU KULLANIMININ ÇOCUKLARLA ETKİLEŞİMİ
 • H. Demet Göneren
 • Zeynep Galata
 • Gülümser Sertbaş
 • Başar Cander
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 47-50
ACİL TIP HİZMETİ VEREN HEKİMLERDE TÜKENME SENDROMU
 • Metin Bircan
 • Ahmet Ak
 • Defne Bayrak
 • Halil Kaya
 • Mehmet Gül
 • Başar Cander
Eurasian J Emerg Med 2006; 5: 51-54