ISSN 2149-5807 | E-ISSN 2149-6048
EAJEMed Blog
Yeni kılavuzdan inciler
Eurasian J Emerg Med ; : 6-

Abstract

Erişkin Hastalar için 2015 Amerikan Kalp Cemiyeti Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzlarındaki çarpıcı değişiklikleri sizler için özetlemeye çalıştım.

Key Words
Authors
All
Editor’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Emergency Medicine Physicians Association of Turkey | Latest Update: 27.11.2018