ISSN 2149-5807 | E-ISSN 2149-6048
EAJEMed Blog
Ülkemizde acil servislere başvuru sayıları
Eurasian J Emerg Med ; : 8-

This article was viewed 2201 times, downloaded 0 times

Abstract

Sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün 2014 yılı verilerine göre, hastane müracaatları ile acil servis başvuruları son beş yıldır uyumlu değişim gösteriyor.

Key Words
Authors
All
Editor’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2017 Emergency Medicine Physicians Association of Turkey | Latest Update: 31.10.2017