ISSN 2149-5807 | E-ISSN 2149-6048
EAJEMed Blog
Araştırma konusu belirlerken
Eurasian J Emerg Med ; : 4-

Abstract

Bu yıl AJEM’de yayınlanan bir makalede, acil tıp dergilerinde en sık atıf alan 100 makalenin özellikleri incelenmiş. Verileri Scopus ve Google Scholar veri tabanlarından elde etmişler. Tüm makalelerin 6 acil tıp dergisinde toplandığını görmüşler. 100 makalenin 65’i Annals of EM ve 15’i AJEM dergilerinde yayınlanmış. Bradford kanunu (önemli bilimsel sonuçların çoğu nispeten az sayıda dergide yayınlanır) acil tıpdada işlerliliğini gösteriyor.

Key Words
Authors
All
Editor’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Emergency Medicine Physicians Association of Turkey | Latest Update: 15.10.2018